Tiszaörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokért fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2024. 04. 01

Tiszaörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokért fizetendő térítési díjakról

2024.04.01.

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendelet alkotja.

1. § (1) Tiszaörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekétkeztetést a Tiszaörsi Konyha (5362 Tiszaörs, Gyóni G. út 36.) intézmény fenntartásával biztosítja.

(2) A Képviselő-testület a gyermek ellátások térítési díját az 1. melléklet szerint határozza meg.

(3)1 A gyermekétkeztetés rezsiköltségét a nyersanyag költség 80%-ában határozza meg a képviselő-testület.

2. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a képviselő-testület 12/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelete.

3. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

1

Az 1. § (3) bekezdése a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (III. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Tiszaörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (III. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.