Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatától szóló 6/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 30- 2022. 07. 01

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatától szóló 6/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.30.

Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014(XI.25.) önkormányzati rendelet 19. § 8. pontjában az „500 e Ft” szövegrész helyébe az „1.270.000 Ft” szöveg lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.