Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 30- 2022. 10. 01

Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.30.

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési főösszegét

a) 106.879.067 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) működési bevételek összege: 24.548.549 Ft,

ab) felhalmozási bevételek összege: 47.098.733 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 35.231.785 Ft.

b) 106.879.067 Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül

ba) működési kiadások összege: 38.450.792 Ft,

bb) felhalmozási kiadások összege: 67.669.836 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 758.439 Ft.

(2) A költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 34.473.346 forint hiány, melyből

a) működési cél szerint 13.902.243 forint hiány,

b) felhalmozási cél szerint 20.571.103 forint hiány.

(3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással az alábbiak szerint történik: az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 34.473.346 Ft, ebből:

a) működési célú 13.902.243 Ft,

b) felhalmozási célú 20.571.103 Ft”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a tartalék összege 1.552.361 Ft.”

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. szeptember 30-án lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

8. melléklet

6. melléklet

9. melléklet