Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Réde Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 30 19:00- 2022. 05. 31

Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Réde Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.30.

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Réde Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Réde Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg.

a) 405 517 501 Ft Költségvetési bevétellel

b) 471 077 884 Ft Költségvetési kiadással

c) 65 560 383 Ft Költségvetési egyenleggel (hiánnyal)

ca) 22 667 193 Ft Működési többlettel

cb) 88 227 576 Ft Felhalmozási hiánnyal

d) 70 856 249 Ft Finanszírozási bevétellel

e) 5 295 866 Finanszírozási kiadással

f) 65 560 383 Ft Finanszírozási egyenleggel (többlettel)

fa) 11 560 383 Ft Működési többlettel

fb) 54 000 000 Ft Felhalmozási többlettel

g) 323 732 288 Ft Költségvetési bevétellel

h) 402 855 580 Ft Költségvetési kiadással

i) 79 123 292 Ft Költségvetési egyenleggel (hiánnyal)

ia) 3 825848 Ft Működési hiánnyal

ib) 75 297 444 Ft Felhalmozási hiánnyal

j) 84 419 158 Ft Finanszírozási bevétellel

k) 5 295 866 Ft Finanszírozási kiadással

l) 79 123 292 Ft Finanszírozási egyenleggel (többlettel)

la) 6 123 292 Ft Működési többlettel

lb) 73 000 000 Ft Felhalmozási többlettel

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi előirányzati főösszegét, az alábbiak szerint határozza meg:

a) 476 373 750 Ft Tárgyévi nettósított önkormányzati bevétellel

b) 476 373 750 Ft Tárgyévi nettósított önkormányzati kiadással

c) 0 Ft Tárgyévi egyenleggel”

d) 408 151 446 Ft Tárgyévi nettósított önkormányzati bevétellel

e) 408 151 446 Ft Tárgyévi nettósított önkormányzati kiadással

f) 0 Ft Tárgyévi egyenleggel”

2. § (1) A Réde Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Réde Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Réde Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Réde Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Réde Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Réde Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Réde Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. május 30-án 19 órakor lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

8. melléklet