Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 23- 2022. 07. 23

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.23.

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában-, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. -24. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény vonatkozó rendelkezéseire, az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A Karancsalja Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. § A Képviselő-testület az intézményi gyermekétkeztetési és a szociális étkeztetési feladat ellátását vásárolt szolgáltatás útján látja el, az SDR PLUSZ KFT.-vel kötött szerződés alapján. A gyermek és felnőtt étkeztetés napi nyersanyagköltsége és az intézményi térítési díj összege az alábbiak szerint kerül megállapításra 2022. szeptember 1-től:

a) Óvodai étkeztetés (3 x étkezés): nyersanyag költség: 335 Ft/adag; Intézményi térítési díj ÁFA-val: 425 Ft/adag; Nyersanyag költség + 49 % rezsi ktg.+ ÁFA: 633 Ft/adag

b) Iskolai étkeztetés (3 x étkezés): nyersanyag költség: 441 Ft/adag; Intézményi térítési díj ÁFA-val: 560 Ft/adag; Nyersanyag költség + 49 % rezsi ktg.+ ÁFA: 835 Ft/adag

c) Menza: nyersanyag költség: 312 Ft/adag; Intézményi térítési díj ÁFA-val: 400 Ft/adag; Nyersanyag költség + 49 % rezsi ktg.+ ÁFA: 591 Ft/adag

d) Szociális étkeztetés: nyersanyag költség: 382 Ft/adag; Intézményi térítési díj ÁFA-val: 485 Ft/adag; Nyersanyag költség + 49 % rezsi ktg.+ ÁFA: 723 Ft/adag”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.