Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (III. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Hatályos: 2022. 03. 23
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
Végső előterjesztői indokolás
A új rendelet megalkotását az indokolja, hogy az előző rendeletet többször módosítottuk és már nem maradt olyan paragrafus amit nem nyúltunk hozzá. Szükséges lett volna újabb módosításokra , mert a korábbi rendeletben a jövedelemhatárok nagyon alacsonyan lettek megállapítva, így nagyon sokan a rászorultak közül kiestek volna a támogatottak köréből.
Az új rendeletben új támogatási forma nem került megállapításra, ki is csak pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön került ki.
A módosítás legfontosabb része, hogy már nem az öregségi nyugdíjminimum alapján állapítjuk meg a támogatásokat, hanem a minimálbér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összeg alapján.
Ezáltal nem kell minden éven felülvizsgálni a támogatásokat.