Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (III. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Hatályos: 2022. 03. 19
a gyermekvédelem helyi rendszeréről
Részletes indokolás
Az 1–9. §-hoz
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
A rendelettervezet a Jat., valamint a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével készült. A Pécsudvardi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekvédelem helyi rendszeréről nem alkotott rendeletet. A helyi gyermekvédelmi ellátások tekintetében a jogszabályi rendelkezések indokolttá teszik az önkormányzati rendelet megalkotását. Az előterjesztett önkormányzati rendelet-tervezet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szabályai alapján került kidolgozásra: a jogszabályban (így a helyi önkormányzati rendeletben) nem ismételhető meg az Alaptörvény, nem ismételheti meg más jogszabály rendelkezéseit, így az előterjesztett rendelet-tervezet a Gyvt. előírásait nem tartalmazza. Az önkormányzati rendelet a helyi szabályokat rögzíti. A Gyvt. 29. § (2) bekezdése a fizetendő térítési díjak mértékének önkormányzati rendeletben történő rögzítését is előírja. Tekintettel arra, hogy a térítési díjakra vonatkozóan a képviselő-testület külön rendeletet alkotott, a gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló, előterjesztett rendelet-tervezet erre vonatkozó rendelkezéseket nem tartalmaz.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
1. § A rendelet hatályáról rendelkezik.
2. § A rendelet a helyi sajátosságok figyelembe vételével rögzíti a gyermekek védelmét szolgáló ellátási formákat, a törvényben előírt, az önkormányzat által a személyes gondoskodás keretében kötelezően biztosítandó gyermekjóléti alapellátást, valamint az önkormányzat által saját hatáskörben biztosított ellátásokat.
3-8. § A rendelkezések a gyermekjóléti alapellátások biztosításának formáit tartalmazza. Az igénybevétel szabályait (pl. jogosultság, eljárási szabályok) a Gyvt. konkrétan szabályozza, további részletszabályok előírására nincs szükség, ezért az önkormányzati rendelet csak az ellátások formáit, valamint az ellátást biztosító intézményeket tartalmazza.
9. § A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.