Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 20
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Általános indokolás
A rendelet megalkotásának indoka, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szabályozza a helyi önkormányzatok költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotását.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Tartalmazza a 2021. évi költségvetés főösszegét, a költségvetési bevételeket és kiadásokat, megbontva a működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, a kiemelt előirányzatok összegét, a költségvetési egyenleg összegét, valamint a maradvány összegét.
A 2. §-hoz
Az önkormányzat bevételeit és kiadásait részletezi, figyelembe véve a Segesdi Tündérkert Óvoda és Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait.
A 3. §-hoz
A több éves kihatással járó feladatokat határozza meg.
A 4. §-hoz
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi maradványának összegét tartalmazza.
Az 5. §-hoz
Az önkormányzat adósságállományát határozza meg.
A 6. §-hoz
Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonának mérlegadatok szerinti összegét tartalmazza.
A 7. §-hoz
A képviselő-testület által, a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét határozza meg.
A 8. §-hoz
A költségvetési szervek felé a rendelet elfogadásáról és a megállapított maradvány összegéről szóló kiértesítés előírását határozza meg.
A 9. §-hoz
A rendelet hatályát állapítja meg.