Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

a falugondoki szolgálatról

Hatályos: 2022. 04. 27
a falugondoki szolgálatról
Végső előterjesztői indokolás
A rendeletalkotásra az alábbiak miatt került sor: falugondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű-, intézmény-, és szolgáltatás hiányos településeken, az aprófalvakban az ott élők esélyegyenlőségét biztosítsák és a fenti hiányosságokat pótolandó, a települési komfortérzetet növelő szolgáltatásokhoz való hozzáférést lehetővé tegyék.
A szolgáltatás segítségével az ellátást igénylő emberek számára lehetőség nyílik arra, hogy mindennapjaikat a települési hátrányok ellenére megszokott lakókörnyezetükben, saját otthonukban töltsék, a fizikai állapotuk, családi helyzetük megváltozása esetén is minél később, vagy egyáltalán ne szoruljanak intézményi, szakosított ellátásra.