Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 26
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján kerül módosításra Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelete. A rendelet tartalmazza a támogatások változását, valamint az önkormányzati intézmények előirányzat-módosítási kérelmeit.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A 1. § az önkormányzat 2021. évi költségvetése bevételeinek, kiadásainak, költségvetési egyenlegének változásait tartalmazza.
A 2. §-hoz
A 2. § a rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.
A 3. §-hoz
A 3. § a hatályba léptető, illetve hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.