Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

a helyi építési szabályzatról szóló 9/2005. (VII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 11
a helyi építési szabályzatról szóló 9/2005. (VII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A 9/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai természetes személyek, a 8 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa a GÁNT-ÉRT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. A tulajdonosok meg kívánják szűntetni a közös udvar jelleget, az ingatlant meg kívánják osztani. A telek megosztása a helyi építési szabályzatról szóló 9/2005. (VII. 15.) rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) előírásai alapján nem lehetséges. A módosítás célja az építési telek megosztásának lehetővé tétele.