Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (X. 28.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 27- 2022. 05. 28

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (X. 28.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

2022.05.27.

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (X. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (X. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2. melléklet

5. melléklet