Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2022. költségvetéséről szóló 2/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 06- 2022. 08. 07

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2022. költségvetéséről szóló 2/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.08.06.

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira Balatonmagyaród Község Önkormányzata és Intézményei 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények együttes 2022. évi költségvetésének kiadásait a 2., 3. melléklet részletezi, a 2022. évi költségvetés bevételeit a 2., 3.. melléklet részletezi, azt 64 834 071 Ft költségvetési kiadással, 68 499 479 Ft költségvetési bevétellel 3 665 408 Ft költségvetési többlettel állapítja meg.

(2) A finanszírozási bevétellel együtt az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 83 511 364 Ft. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetésében 11 463 885 Ft működési többlet, és 7 798 477 Ft felhalmozási hiány keletkezett, melynek fedezetére került betervezésre az előző évi maradvány felhasználása. ”

2. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az önkormányzat 15 011 885 Ft pénzmaradvánnyal rendelkezik.

(3) Az önkormányzat tényleges költségvetési többlete összesen 3 665 408 Ft.”

3. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet