Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 01- 2022. 10. 02

Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.01.

Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdéseiben és Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a település 2022. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeit 42.994.988 Ft-ban,

b) a pénzforgalom nélküli bevételeit 60.543.931 Ft-ban,

c) költségvetési kiadásait 102.496.794 Ft-ban,

d) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait 1.042.125 Ft-ban,

állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A Képviselő-testület a kiadások között 32.220.562 Ft tartalékot állapít meg (1. melléklet). A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület 200.000 Ft összegig a Polgármesterre átruházza, 200.001 Ft összegtől a Képviselő-testület a tartalék fölötti rendelkezési jogot fenntartja magának.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet

b) 17. melléklet szerinti csatolmánya.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

10. melléklet

15. melléklet

11. melléklet

16. melléklet