Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete

A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 31- 2022. 07. 31

Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete

A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról

2022.07.31.

Nagyrada Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §‑ának (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §‑ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §‑ában, 48. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (2) bekezdésében és a 134/E. §-ában valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 18. § (2) bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el