Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

a Nagytevel községben biztosítható személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjáról, és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjáról szóló 2/2021. (V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01- 2022. 07. 01

Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

a Nagytevel községben biztosítható személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjáról, és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjáról szóló 2/2021. (V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.01.

Nagytevel Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Nagytevel községben biztosítható személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjáról, és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjáról szóló 2/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Nagytevel községben biztosítható személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjáról, és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjáról szóló 2/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba, és 2022. július 2-án hatályát veszti.

1. melléklet

1. A Nagytevel községben biztosítható személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjáról, és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjáról szóló 2/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

2

szociális étkeztetés

510”

2. melléklet

1. A Nagytevel községben biztosítható személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjáról, és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjáról szóló 2/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:


2

óvodai gyermekétkezés
(tízórai+ebéd+uzsonna)

445”