Filkeháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (X. 13.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 01- 2022. 11. 01

Filkeháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (X. 13.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.01.

Filkeháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 34. § (8) bekezdésében, 35. § (1) bekezdésében, 39. § (2) bekezdésében és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2016.(VI.28.) önkormányzati rendelet

2. § Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba, és 2022. november 2-án hatályát veszti.