Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása

a víziközműre történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló 9/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 20
a víziközműre történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló 9/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 41/2022. (II. 15.) önkormányzati határozatával a szennyvízhálózatra való rákötés tekintetében az érdekeltségi hozzájárulás összegét 134.000 Ft összegben határozta meg. Az érdekeltségi hozzájárulás összegének változása miatt vált szükségessé a hatályos rendelet módosítása.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Mivel a rendelet mellékleteit hatályon kívül kell helyezni, ezért szükséges a mellékletekre utaló rendelkezések módosítása. A módosítás az utólagos csatlakozásért fizetett hozzájárulás felhasználásának lehetőségét pontosítja.
A 2. §-hoz
A módosító rendelet az utólagos csatlakozási hozzájárulás összegét, valamint az ingatlantulajdonos személyében bekövetkező változás esetén a fizető személyét állapítja meg.
A 3. §-hoz
A rendelet mellékleteinek hatályon kívül helyezése miatt szükséges a rendelkezések módosítása.
A 4. §-hoz
A hatályon kívül helyezett rendelkezéseket állapítja meg.
Az 5. §-hoz
A hatályba léptető rendelkezést határozza meg.