Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 20
az Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Bevételek alakulása
A 2021. évi zárszámadás bevételi főösszege, a tervezett 76.656.000 Ft-tal szemben 72.580.863 Ft, melyből 43.096.321 Ft a működési bevétel, 7.372.458 Ft a felhalmozási bevétel, a finanszírozási bevételek 22.111.784 Ft.
A közhatalmi és működési bevételek alakulása:

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény 2021.12.31.

Teljesítés
%

Működési bevétel

2.349.423

2.941.285

2.862.201

97,31 %

Vagyoni típusú adók

1.700.000

1.875.000

1.889.736

100,79 %

Értékesítési és forgalmi adók

11.000.000

11.000.000

10.346.356

94,06 %

Gépjárműadó

0

0

0

0 %

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0 %

Egyéb közhatalmi bevételek

2.000

37.000

55.270

149,38 %

Összesen

15.049.423

15.853.285

15.153.563

95,59 %

Kiadások alakulása
A 2021. évi zárszámadás kiadási főösszege a tervezett 75.656.000 Ft-tal szemben 67.666.460 Ft-ban valósult meg, ebből 42.957.725 Ft a működési, 24.266.505 Ft a felhalmozási célú, 442.230 Ft a finanszírozási kiadás.
Létszámgazdálkodás:
A foglalkoztatottak létszáma összesen: 16 fő
Ezen belül:
Közfoglalkoztatás: 10 fő
Vagyongazdálkodás
2021. december 31-én az önkormányzat vagyona 375.233.956 Ft a 9. számú melléklet szerint.
Az önkormányzat maradványát a 12. számú melléklet részletezi.
Az önkormányzat a Magyar Államkincstár felé a KGR K11 elektronikus rendszeren keresztül a 2021. évi adatszolgáltatási kötelezettségének határidőre eleget tett, azt a Magyar Államkincstár 2022. április 29. napján pénzügyileg jóváhagyta.