Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása

A közösségi együttélés alapvető szabályairól

Hatályos: 2022. 04. 24
A közösségi együttélés alapvető szabályairól
Részletes indokolás
Az 1–14. §-hoz
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya 2022. február 10-én megküldött, a Miniszterelnökség 2022. Évi ellenőrzési munkatervének végrehajtásával kapcsolatos információkérésre és adatszolgáltatásra irányuló körlevelében arra szólította fel az önkormányzatokat, hogy vizsgálják felül helyi rendeleteiket. Lovas Község Önkormányzata a megkeresésnek eleget téve felülvizsgálta a helyi rendeleteket, (a rendeletek felülvizsgálata jelenleg még folyamatban van) melynek során szükségesnek tartotta egy, a közösségi együttélés alapvető szabályait keretbe foglaló jogszabály megalkotását, ezzel is elősegítve a település rendjét és a településen élők jólétének, nyugalmának biztosítását.