Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről szóló 11/2008. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 02

Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről szóló 11/2008. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.02.

Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet2

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.