Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 11 16:00- 2022. 11. 12

Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.11.

Babócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet 3. függeléke az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet 2022. november 11-én 16 órakor lép hatályba.

1. melléklet

1. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet 3. függelékében foglalt táblázat a következő 082094. sorral egészül ki:

(Cofog száma

Cofog megnevezése)

082094

Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés