Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 05 - 2022. 07. 05

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.07.05.

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételét 1.004.433.281 Ft-ban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 0 Ft-ban, belföldi értékpapírok bevételeit 0 Ft-ban, a 2021. évi maradvány igénybevételét 985.938.130 Ft-ban, az államháztartási megelőlegezéseket 0 Ft-ban a bevételi főösszegét 1.990.371.411 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait 1.978.378.508 Ft-ban, a finanszírozási kiadásait 11.992.903 Ft-ban, a kiadási főösszegét 1.990.371.411 Ft-ban állapítja meg”

(2) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (20) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(20) A 2. § (2) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 9.866.235 Ft, ebből:

1. általános tartalék: 4.198.820 Ft

2. céltartalék: 5.667.415 Ft.”

2. § (1) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

9. melléklet

10. melléklet

10. melléklet

11. melléklet

12. melléklet

13. melléklet

14. melléklet

15. melléklet