Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 22- 2022. 09. 23

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.22.

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. Módosító rendelkezések

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Herencsény Község Önkormányzata összesített 2022. évi)

„a) kiadási főösszege 123 907 807 forint
b) bevételi főösszege 123 907 807 forint

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Herencsény Község Önkormányzata összesített 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„a) működési kiadások 93 654 506 forint
aa) személyi juttatások 41 467 927 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 000 333 forint
ac) dologi kiadások 27 745 480 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 8 163 000 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 11 277 766 forint
b) felhalmozási kiadások 28 334 114 forint
ba) beruházások 15 252 556 forint
bb) felújítások 12 901 016 forint
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 180 542 forint”

3. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Herencsény Község Önkormányzata összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„a) működési bevételek 76 377 644 forint
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 64 774 391 forint
ab) közhatalmi bevételek 8 510 000 forint
ac) működési bevételek 3 093 253 forint
ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
b) felhalmozási bevételek 13 861 134 forint
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 13 861 134 forint
bb) felhalmozási bevételek 0 forint
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint”

4. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Herencsény Község Önkormányzata 2022. évi)

„a) kiadási főösszege 123 880 348 forint
b) bevételi főösszege 123 880 348 forint

5. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Herencsény Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„a) működési kiadások 71 681 187 forint
aa) személyi juttatások 26 536 827 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 990 333 forint
ac) dologi kiadások 22 713 261 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 8 163 000 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 11 277 766 forint
b) felhalmozási kiadások 27 889 614 forint
ba) beruházások 14 808 056 forint
bb) felújítások 12 901 016 forint
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 180 542 forint”

6. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 12. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Herencsény Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„a) működési bevételek 76 372 644 forint
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 64 774 391 forint
ab) közhatalmi bevételek 8 510 000 forint
ac) működési bevételek 3 088 253 forint
ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
b) felhalmozási bevételek 13 861 134 forint
ba) felhalmozási bevételek államháztartáson belülről 13 861 134 forint
bb) felhalmozási bevételek 0 forint
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint”

2. Záró rendelkezések

7. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

8. § Ez a rendelet 2022. szeptember 22-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

8. melléklet