Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 23- 2022. 09. 23

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.23.

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontja és Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2019. (VII. 30.) önkormányzati rendeletének 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését

a) 978 984 064 forint költségvetési bevétellel,

b) 1 739 661 017 forint költségvetési kiadással,

c) -760 676 953 forint költségvetési egyenleggel ezen belül -374 685 961 forint működési hiánnyal, és -385 990 992 forint felhalmozási hiánnyal,

d) 781 134 291 forint finanszírozási bevétellel,

e) 20 457 338 forint finanszírozási kiadással,

f) 760 676 953 forint finanszírozási egyenleggel

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 2022. évi bevételek és kiadások főösszegét 1 760 118 355 forintban állapítja meg.

(3) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(4) A képviselő-testület:

a) az (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete,

b) a bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.”

2. § Az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásai között:

a) általános tartalékát 233 017 382 forint,

b) céltartalékát 20 000 000 forint

összegben hagyja jóvá.”

3. § (1) Az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet a 13. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. szeptember 23-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

(2) Az 1–3. § és az 1–13. melléklet az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

10. melléklet

11. melléklet

12. melléklet

13. melléklet

14. melléklet