Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

Lovas Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 29
Lovas Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–4. §-hoz és az 1. melléklethez
Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete 2022. április 6. napján tartott testületi ülésén a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 8/2022. (IV. 08.) önkormányzati rendelet megalkotásáról döntött. A rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében: „A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt a hatósági eljárás lefolytatására és az e rendelet szerinti szankciók alkalmazására a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a jegyző jogosult.”
Mivel Lovas községben ezt megelőzően nem volt olyan rendelet, mely a közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő személyekkel szemben közigazgatási szankció alkalmazását tette lehetővé, ennek megfelelően szükséges Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének Lovas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása.