Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 04- 2022. 05. 05

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.04.

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:)

„a) 8.210.391.101 Ft költségvetési bevétellel,
b) 11.980.757.871 Ft költségvetési kiadással,”

(2) Az Ör. 2. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:)

„d) 1.438.858.669 Ft működési hiánnyal,
e) 2.331.508.101 Ft felhalmozási hiánnyal,”

(3) Az Ör. 2. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:)

„i) a bevételek és kiadások főösszegét 12.049.943.588 Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az Ör. 3. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)

„j) az Önkormányzat a kiadások között 268.162.436 Ft általános, 800.676.210 Ft céltartalékot állapít meg.”

3. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

8. melléklet

6. melléklet

9. melléklet

7. melléklet

11. melléklet