Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról szóló 9/1996. (IV. 15.) Önk. számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 16

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról szóló 9/1996. (IV. 15.) Önk. számú rendelet módosításáról

2022.10.16.

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. §. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el.

1. §1

2. §2

3. §3

4. §4

5. §5

6. §6

7. §7

8. § Ez a rendelet 2022. október 15-én lép hatályba.

1. melléklet8

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.