Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete

az ebrendészeti hozzájárulásról

Hatályos: 2015. 12. 01

Úrhida Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

15/2015 (XI.30.) önkormányzati rendelete


az ebrendészeti hozzájárulásrólÚrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményének kikérésével -  az ebrendészeti hozzájárulásról a következőket rendeli el:


1.§ A Képviselő-testület Úrhida község közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosaira vonatkozóan az ebrendészeti hozzájárulást 0,- Ft-ban állapítja meg.


2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Bognár József                                                                   dr. Boda Zsuzsanna

polgármester                                                                                       jegyző