Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete

A házasságkötések szolgáltatási díjairól szóló 16/2017. (VII.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 15- 2023. 03. 16

Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete

A házasságkötések szolgáltatási díjairól szóló 16/2017. (VII.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.03.15.

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (VII.07.) sz. rendelete a házasságkötések szolgáltatási díjairól szóló 16/2017(VII.7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § A Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (VII.07.) sz. rendelete a házasságkötések szolgáltatási díjairól szóló 16/2017(VII.7.) önkormányzati rendelet

a) 3. § a) pontjában a „38” szövegrész helyébe a „45” szöveg,

b) 3. § b) pontjában a „25” szövegrész helyébe a „30” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet 2023. március 15-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet