Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VII. 6.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 8/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 07- 2023. 07. 07

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VII. 6.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 8/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.07.07.

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CCXXIII. törvény 6. § (1) bekezdés meghatározott feladatkörében eljárva az egészségügyi alapellátás körzeteiről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Hatályát veszti az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 8/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet 4. §-a.

2. § Ez a rendelet 2023. július 7-én lép hatályba.