Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2023. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 27

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2023. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.26.

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2023. (I. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat jelképeit, használatuk rendjét a Képviselő-testületnek az önkormányzat jelképeiről, használatuk rendjéről, valamint a község nevének használatáról szóló 9/2023. (V. 23.) rendelete tartalmazza.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.