Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 5/2013. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 26- 2023. 10. 26

Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 5/2013. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.10.26.

Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, a 143. § (4) bekezdés i) pontjában, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában és a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2013. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzati tulajdonban álló vagyon tekintetében, ahol az önkormányzati vagyontárgy egyedi bruttó forgalmi értéke eléri Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott összeghatárt, a vagyon tulajdonjogát átruházni csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.”

2. § Ez a rendelet 2023. október 26-án lép hatályba.