Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 4/2015. (III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 01- 2024. 01. 02

Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 4/2015. (III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.01.01.

Magyarhertelend Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés h) pontja feladakörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja

1. § A helyi adókról szóló Magyarhertelend Község Önkormányzat képviselőtestületének 4/2015 (III.16..) önkormányzati rendelete 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § Mentes az adó alól:

a) a belterületi ingatlan, amennyiben a magánszemély az önkormányzat illetékességi területén állandó lakos;

b) az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész;

c) a falu területén lévő beépítetlen telek, ahol a telekhatár nem utcafronti;

d) 2 évig az az magánszemély, aki kizárólag Magyarhertelend Község Önkormányzatától vásárolja a telket.”

2. § A helyi adókról szóló Magyarhertelend Község Önkormányzat képviselőtestületének 4/2015 (III.16..) önkormányzati rendelete 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 12/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

1. A helyi adókról szóló Magyarhertelend Község Önkormányzat képviselőtestületének 4/2015 (III.16..) önkormányzati rendelete 1. melléklet II. pont helyébe a következő pont lép:

„II. „övezet: campingek; táborok, kivett bolt, kivett műhely”