Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítáról

Hatályos: 2023. 02. 24- 2023. 02. 25

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítáról

2023.02.24.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésének b) pontjában, 32. § (1) bekezdésének b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésének a) és g) pontjában, és a 134/E. §-ban kapott felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének egyetértésével a következőket rendeli el:

1. § Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 12/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet

Sárbogárd város térítési díj mértékei

1.

Tartós elhelyezést nyújtó intézményben (Ady E. u.) fizetendő térítési díj
napi

4.500.-Ft

2.

Idősek átmeneti elhelyezését nyújtó intézményben fizetendő térítési díj
napi

2. 950.- Ft

3.

Hajléktalanok átmeneti otthonában fizetendő térítési díj
1 Ft-tól a szociális vetítési alap összegéig


a szociális vetítési alap összegétől -


a jövedelem 25 %-a
napi max.: 235.- Ft
havi max. 7. 125.- Ft

a jövedelem 35-%
napi max.: 1.330.- Ft
havi max.: 40.000.- Ft

4.

Nappali ellátásban részesülők (Tompa M. u.) napi térítési díja

0.- Ft

5.Szociális étkeztetés térítési díja
1 Ft-tól a szociális vetítési alap összegéig
a szociális vetítési alap összegétől - annak 150 %-áig
a szociális vetítési alap összegének 150 %-ától annak 300 %-áig

a szociális vetítési alap összegének 300 %-a feletti jövedelem esetén


Ebéd lakásra szállítása egységesen290.- Ft + ÁFA
403.- Ft + ÁFA
500- Ft + ÁFA

622.- Ft + ÁFA

100.- Ft

6.

Házi segítségnyújtásért fizetendő óradíj
- szociális segítés
személyi gondozás


400.-Ft
620.- Ft

7.Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért fizetendő napi díj

ha a jövedelem a szociális vetítési alap összegét nem haladja meg,

Különben a mindenkori havi jövedelem 2%-át meg nem haladó
összeg


95.- Ft

0.- Ft

Nagylók és Hantos községek térítési díjai

Nagylók

Hantos

1.

Szociális étkeztetés térítési díja

0 Ft/fő
1-42.749 Ft/fő
42.750 – 85.499 Ft/fő
85.500 Ft/fő-től

0 Ft
236 Ft + ÁFA
276 Ft + ÁFA
338 Ft + ÁFA

0 Ft
252 Ft + ÁFA
328 Ft +ÁFA
420 Ft + ÁFA

Étel kiszállítási díja

60 Ft + ÁFA/ fő/adag

60 Ft/fő/adag

2.

Házi segítségnyújtás térítési díja

Szociális segítés
Személyi gondozás

60 .-Ft
120.- Ft

Házi segítségnyújtásban részesülők esetén az ételszállítási díja

0 Ft/fő/adag