Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete

a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2023. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 15- 2023. 03. 16

Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete

a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2023. évi költségvetési rendeletének módosításáról

2023.03.15.

A Somogy Vármegyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közgyűlés a vármegyei önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2 367 005 106 Ft-ban, kiadási főösszegét 2 367 005 106 Ft-ban, bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja 0 Ft-ban. Költségvetési bevételét 624 156 581 Ft-ban, költségvetési kiadását 2 356 693 106 Ft-ban, költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja -1 732 536 525 Ft-ban, ebből: a költségvetési bevételeken és kiadásokon belül a működési célú bevételek összegét 624 156 581 Ft-ban, a működési célú kiadások összegét 1 916 348 774 Ft-ban, működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja -1 292 192 193 Ft-ban. Finanszírozási bevételét 1 742 848 525 Ft-ban, finanszírozási kiadását 10 312 000 Ft-ban, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja 1 732 536 525 Ft-ban. Felhalmozási célú bevételét 0 Ft-ban, felhalmozási célú kiadását 440 344 332 Ft-ban, felhalmozási egyenlegét megállapítja -440 344 332 Ft-ban. Kötelező működési feladatok kiadásait 1 889 117 288 Ft-ban, ebből: a személyi juttatások összegét 404 585 935 Ft-ban, a szociális hozzájárulási adó összegét 56 913 835 Ft-ban, a dologi kiadások összegét 224 670 462 Ft-ban megállapítja. Az általános tartalék összegét 6 649 711 Ft-ban, a céltartalék összegét 1 182 593 028 Ft-ban, projekt kockázati tartalék összegét 15 000 000 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadásait 43 450 486 Ft-ban megállapítja. Költségvetési létszámkeretét 43,0 főben állapítja meg, ebből: a Somogy Vármegyei Önkormányzat létszámkerete 4,0 fő, a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal létszámkerete 39 fő.”

2. § (1) A Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. március 15-én lép hatályba.

1. melléklet a 12/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 12/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez