Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 14/2014. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 14- 2023. 10. 15

Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 14/2014. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.10.14.

Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi adókról szóló 14/2014. (X.28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az adó mértéke iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2 %-a.”

2. § Hatályát veszti a helyi adókról szóló 14/2014. (X.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése.

3. § Ez a rendelet 2023. október 14-én lép hatályba.