Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 01- 2023. 05. 02

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.01.

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján Bikács Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Gerjen Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Györköny Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Harc Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Kajdacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Kistormás Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének, Németkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Pálfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Pusztahencse Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Sárszentlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2023. május 1. napján lép hatályba.