Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 8/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 03- 2023. 11. 03

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 8/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.03.

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CCXXIII. törvény 6. § (1) bekezdés meghatározott feladatkörében eljárva az egészségügyi alapellátás körzeteiről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 8/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A körzet székhelye: 8784 Kehidakustány, Kossuth Lajos u. 20.

(3) Fogorvosi rendelő: 8784 Kehidakustány, Kossuth Lajos u. 20.”

2. § Ez a rendelet 2023. november 3-án lép hatályba.