Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 11.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 9/2015. (IX.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 01- 2024. 01. 02

Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 11.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 9/2015. (IX.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.01.01.

Chernelházadamonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában megállapított feladatkörében - a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. § A helyi adókról szóló 9/2015. (IX.4.) önkormányzati rendelet „Az adó alapja:” alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az építményadó alapja

2. § Az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.”

2. § A helyi adókról szóló 9/2015. (IX.4.) önkormányzati rendelet „Az adó mértéke:” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az építményadó mértéke”

3. § A helyi adókról szóló 9/2015. (IX.4.) önkormányzati rendelet „Adómentesség ” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az építményadóra vonatkozó adómentesség”

4. § A helyi adókról szóló 9/2015. (IX.4.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

„Az építményadóra vonatkozó egyéb mentességek

4/A. § Mentes az építményadó adatbejelentés-benyújtási kötelezettség alól az a vállalkozónak nem minősülő adóalany, akit adófizetési kötelezettség nem terhel.”

5. § A helyi adókról szóló 9/2015. (IX.4.) önkormányzati rendelet „Az adó alapja:” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„A telekadó alapja”

6. § A helyi adókról szóló 9/2015. (IX.4.) önkormányzati rendelet „Az adó mértéke:” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„A telekadó mértéke”

7. § A helyi adókról szóló 9/2015. (IX.4.) önkormányzati rendelet „Adómentesség” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„A telekadóra vonatkozó adómentesség”

8. § A helyi adókról szóló 9/2015. (IX.4.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

„A telekadóra vonatkozó egyéb mentességek

7/A. § Mentes a telekadó adatbejelentés-benyújtási kötelezettség alól az a vállalkozónak nem minősülő adóalany, akit adófizetési kötelezettség nem terhel.”

9. § A helyi adókról szóló 9/2015. (IX.4.) önkormányzati rendelet „Az adó mértéke:” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„A helyi iparűzési adó mértéke”

10. § Hatályát veszti a helyi adókról szóló 9/2015. (IX.4.) önkormányzati rendelet

a) „Az építményadóra vonatkozó rendelkezések” alcím címe,

b) „A telekadóra vonatkozó rendelkezések ” alcím címe,

c) „A helyi iparűzési adóra vonatkozó rendelkezések” alcím címe.

11. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.