Gyékényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérletének feltételeiről szóló 12/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 09. 02

Gyékényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérletének feltételeiről szóló 12/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

2023.09.02.

Gyékényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdése, 4. § (3) bekezdése, 19. §, 20. § (3) bekezdése, 21. § (6) bekezdése, 27. § (2) bekezdése, 33. § (3) bekezdése, 34. § (továbbiakban: lakástörvény) felhatalmazása alapján, Gyékényes Község Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévő önkormányzati lakás bérletére, valamint a lakbér mértékére az alábbiakat rendeli el:

1. § Ez a rendelet 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

2. §1

1

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.