Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 8/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 28- 2023. 11. 29

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 8/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.28.

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CCXXIII. törvény 6. § (1) bekezdés meghatározott feladatkörében eljárva az egészségügyi alapellátás körzeteiről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 8/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A körzet székhelye: 8784 Kehidakustány, Dózsa Gy. u. 9.

(3) Háziorvosi rendelő: 8784 Kehidakustány, Dózsa Gy. u. 9.”

2. § Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 8/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet 6. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvosi szolgáltató, a védőnő és a fogorvos által biztosított a)

„a) 8784 Kehidakustány, Dózsa Gy. u. 9. szám alatti háziorvosi rendelőben és a
b) 8784 Kehidakustány, Kossuth Lajos. u. 20. szám alatti fogorvosi rendelőben.”

3. § Hatályát veszti az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 8/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése.

4. § Ez a rendelet 2023. november 28-án lép hatályba.