Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 26

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelete módosításáról

2023.05.26.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. pontjában, 5. § (2) bekezdés b)-c) pontjában, 5. § (4) bekezdésében, 6. § (5) bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság véleményét kikérve Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúszoboszló város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. § (1) A Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.

1. melléklet a 18/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

2. melléklet a 18/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet