Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelete

a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 07- 2023. 03. 08

Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelete

a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.03.07.

A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2023. március 7-én lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 2/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez