Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete

házasságkötés hivatali munkaidőn kívüli, valamint a hivatali helyiségen kívüli engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjakról szóló 6/2017. (VII. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 21- 2023. 02. 21

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete

házasságkötés hivatali munkaidőn kívüli, valamint a hivatali helyiségen kívüli engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjakról szóló 6/2017. (VII. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.21.

Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:

1. § A házasságkötés hivatali munkaidőn kívüli, valamint a hivatali helyiségen kívüli engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjakról szóló Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017 (VII.5..) önkormányzati rendelete (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A házasságkötés)

„a) hivatali munkaidőn kívül történő lebonyolításáért 20.000 Ft,
b) hivatali helyiségen kívül történő lebonyolításáért 20.000 Ft,
c) hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívül történő lebonyolításért 30.000 Ft”

(díjat kell megfizetni az önkormányzat részére.)

2. § Ez a rendelet 2023. február 21-én lép hatályba, és 2023. február 22-én hatályát veszti.