Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

a „Vár az Óbudai Egyetem" Felsőoktatási Ösztöndíjról szóló 20/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 15- 2023. 12. 16

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

a „Vár az Óbudai Egyetem" Felsőoktatási Ösztöndíjról szóló 20/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.12.15.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A „Vár az Óbudai Egyetem" Felsőoktatási Ösztöndíjról szóló 20/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A „Vár az Óbudai Egyetem” Felsőoktatási Ösztöndíj összege havonta)

„c) 40.000.- Ft a 3., 4. évfolyamra bejelentkezett hallgatók esetén.”

2. § A „Vár az Óbudai Egyetem" Felsőoktatási Ösztöndíjról szóló 20/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelet 3. alcíme a következő 11. §-sal egészül ki:

„11. § E rendeletnek a „Vár az Óbudai Egyetem" Felsőoktatási Ösztöndíjról szóló 20/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (XII.14.) önkormányzati rendelettel megállapított 5. § (1) bekezdés c) pontját a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

3. § Ez a rendelet 2023. december 15-én lép hatályba.