Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 1/2023. (I.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 15 20:00- 2023. 02. 16

Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 1/2023. (I.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.15.

A Képviselő- testület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1. § Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 1/2023. (I. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 1/2023. (I. 19.) önkormányzati rendelet

a) 1. § b) pont ba) alpontjában az „öregségi” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap” szöveg és az „az öregségi nyugdíj” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

b) 5. § (1) bekezdés b) pontjában az „az öregségi nyugdíj” szövegrészek helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

c) 6. § (1) bekezdés a) pontjában az „az öregségi nyugdíj” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

d) 6. § (1) bekezdés b) pontjában az „az öregségi nyugdíj” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

e) 6. § (1) bekezdés c) pontjában az „az öregségi nyugdíj” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

f) 7. § (1) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

g) 8. § (1) bekezdés záró szövegrészében az „öregségi nyugdíj” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap” szöveg,

h) 9. § (1) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj” szövegrészek helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

i) 9. § (2) bekezdés b) pontjában az „az öregségi nyugdíj” szövegrészek helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

j) 10. § (1) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

k) 11. §-ában az „az öregségi nyugdíj” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet 2023. február 15-én 20 órakor lép hatályba.

Zsiga Mihály
Polgármester

Magyari Ferenc
Jegyző

1. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez