Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról szóló 1/2021. (II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 20

Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról szóló 1/2021. (II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.20.

Kislippó Községi Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. §3

4. §4

5. §5

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.