Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Murakeresztúr Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (X. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 17- 2023. 02. 18

Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Murakeresztúr Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (X. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.17.

Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a.) és d.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Murakeresztúr Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (X.25..) önkormányzati rendelete 37. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A jegyzőkönyvet - mellékleteivel együtt - az ülést követő 15 napon belül a jegyző köteles megküldeni a Nemzeti Jogszabálytáron keresztül a Zala Vármegyei Kormányhivatal részére.”

2. § A Murakeresztúr Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (X.25..) önkormányzati rendelete 62. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„62. § A zárszámadással kapcsolatban az Áht. 91. § rendelkezéseit kell alkalmazni.”

3. § A Murakeresztúr Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (X.25..) önkormányzati rendelete 66. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„66. § Az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának ellenőrzésére a Mötv-ben meghatározott szabályok az irányadók. Az önkormányzat és intézményeinek belső ellenőrzését feladat-ellátási szerződés útján külső szolgáltatóval látja el.”

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.