Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

a helyi vásárról és piacról szóló 29/2020. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 01- 2024. 01. 01

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

a helyi vásárról és piacról szóló 29/2020. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.01.01.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 107. § (1) bekezdés j)pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A helyi vásárról és piacról szóló 29/2020 (XI.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 30/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

1. A helyi vásárról és piacról szóló 29/2020 (XI.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat B:2 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)

(2)

6 350 forint/vásárnap

2. A helyi vásárról és piacról szóló 29/2020 (XI.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat B:3 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)

(3)

5 080 forint/vásárnap

3. A helyi vásárról és piacról szóló 29/2020 (XI.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat B:4 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)

(4)

5 080 forint/hó

4. A helyi vásárról és piacról szóló 29/2020 (XI.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat B:5 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)

(5)

4 445 forint/hó

5. A helyi vásárról és piacról szóló 29/2020 (XI.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.2. pontjában foglalt táblázat B:4 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)

(4)

1 905 forint/vásárnap

6. A helyi vásárról és piacról szóló 29/2020 (XI.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.3. pontjában foglalt táblázat B:2 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)

(2)

508 forint/db

7. A helyi vásárról és piacról szóló 29/2020 (XI.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.3. pontjában foglalt táblázat B:3 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)

(3)

50 forint/db

8. A helyi vásárról és piacról szóló 29/2020 (XI.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.3. pontjában foglalt táblázat B:4 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)

(4)

50 forint/db

9. A helyi vásárról és piacról szóló 29/2020 (XI.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.3. pontjában foglalt táblázat B:5 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)

(5)

6 350 forint/árusító egység

10. A helyi vásárról és piacról szóló 29/2020 (XI.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.3. pontjában foglalt táblázat B:6 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)

(6)

508 forint/db

11. A helyi vásárról és piacról szóló 29/2020 (XI.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.4. pontjában foglalt táblázat B:2 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)

(2)

6 350 forint/vásárnap

12. A helyi vásárról és piacról szóló 29/2020 (XI.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.4. pontjában foglalt táblázat B:3 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)

(3)

5 080 forint/vásárnap

13. A helyi vásárról és piacról szóló 29/2020 (XI.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.4. pontjában foglalt táblázat B:4 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)

(4)

5 080 forint/hó

14. A helyi vásárról és piacról szóló 29/2020 (XI.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.4. pontjában foglalt táblázat B:5 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)

(5)

6 350 forint/vásárnap/gépjármű

15. A helyi vásárról és piacról szóló 29/2020 (XI.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:2 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)

(2)

6 350 forint/piacnap/árusító egység

16. A helyi vásárról és piacról szóló 29/2020 (XI.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:3 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)

(3)

1 905 forint/piacnap

17. A helyi vásárról és piacról szóló 29/2020 (XI.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:4 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)

(4)

1 905 forint/piacnap